Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50
Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Stan realizacji: Zakończone
Lokalizacja: Żyrardów
Inwestor: GDDKiA Warszawa
Wartość kontraktu: 6 125 000 PLN
Termin zakończenia: 2013 r.

Zakres kontraktu: Odwodnienie korpusu drogowego.