Obwodnica Wyrzyska

Zakres kontraktu: Odwodnienie korpusu drogowego. ...

Pokaż realizację

Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Zakres kontraktu: Odwodnienie korpusu drogowego. ...

Pokaż realizację

Remont Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A

Zakres kontraktu: Odwodnienie lotniska. Remont systemu odwodnienia drogi startowej, dróg kołowania, nawierzchni dróg technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A ...

Pokaż realizację

Rewitalizacja Pl. Konstytucji 3-ego maja

Zakres kontraktu : Odwodnienie korpusu drogi, przebudowa gazociągu oraz wodociągu. ...

Pokaż realizację

Rewitalizacja Miasta Świecia

Zakres kontraktu: Odwodnienie korpusu drogi, montaż zbiorników retencyjnych. ...

Pokaż realizację

Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Poznaniu

Zakres kontraktu: Budowa nawodnienie oraz odwodnienia w układzie zamkniętym. ...

Pokaż realizację

Obwodnica Czarnkowa

Odwodnienie korpusu drogowego wraz z budową zbiorników retencyjnych ...

Pokaż realizację

Rondo PCK Zielona Góra

Odwodnienie korpusu drogowego wraz z budową zbiornika rozszączającego ...

Pokaż realizację

Plastwil

Roboty wodno-kanalizacyjne wraz z montażem czerpni wody na cele ppoż ...

Pokaż realizację

Plac Konstytucji 3 Maja - wodociąg

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w Centrum Piły ...

Pokaż realizację

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC

Wykonanie około 2,5 km kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bydgoskiej w Wałczu ...

Pokaż realizację

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawelskiej-Walki Młodych w Pile etap II

Wykonanie systemu rozsączającego wody deszczowe oraz montaż dwóch przepompowni wraz z piaskownikiem w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych ...

Pokaż realizację