Firma Z.U.H. „HYDRAULIK” B. Mikołajczak specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót w zakresie budowy:
• odwodnienie korpusu drogowego - sieci kanalizacji deszczowej
• budowa przepustów
• budowa obiektów inżynieryjnych
• pompowni
• elementów podczyszczających
• drenaży
• usuwanie kolizji wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych
• roboty ziemne
• zbiorniki retencyjne i ppoż
• rowy melioracyjne
• roboty betonowe i żelbetowe