Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcz, Zadanie Bydgoska XII AC

Stan realizacji: Zakończone
Lokalizacja: Wałcz
Inwestor: ZWiK Wałcz
Wartość kontraktu: 1 625 000
Termin zakończenia: 2012 r.

Wykonanie około 2,5 km kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bydgoskiej w Wałczu